The Spectator

Richard Steele en Joseph Addison

Richard Steele (1672-1729) en Joseph Addison (1672-1719) zetten met hun Spectator een trend voor het Europa in de tijd van de Verlichting. Dit tijdschrift, dat gevuld wordt met artikelen van de hand van het tweetal, vindt in verschillende landen van Europa navolging en wordt daar enorm populair. In Nederland komt Justus van Effen met een Nederlandse versie. Op verschillende manieren (essays, zogenaamde ingezonden brieven, verhalen, dromen) wordt in de tijdschriften van dit spectatoriale genre commentaar geleverd op de vele tekortkomingen die de mens rijk is. Daarnaast leren deze tijdschriften aan het volk goede omgangsvormen, zoals de juiste kledingvoorschriften en tafelmanieren.

Door hun ongekende populariteit hebben The Spectator en de continentale versies veel invloed op de publieke opinie. Op deze manier heeft het spectatoriale genre een belangrijke functie op sociaal gebied. De nieuwe koopmansstand wordt geschikt gemaakt voor haar plaats in de maatschappij, zodat zij zich kan handhaven tussen de oude adellijke families. Tegelijkertijd worden de laatsten aangemoedigd om handel te drijven.

Sir,
Supposing you to be a person of general knowledge, I make my application to you on a very particular occasion. I have a great mind to be rid of my wife, and hope, when you consider my case, you will be of opinion I have very just pretensions to a divorse. (…) you are to know, Mr. SPECTATOR, that tere are women who do not let their husbands see their faces till they are married.

Bron: Klassieke literatuur. Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers. (1999) Het Spectrum Electronic Publishing BV

Print Friendly, PDF & Email