Middeleeuwen

De Nederlandse literatuurgeschiedenis begint in de Middeleeuwen. Voor die tijd worden er ook liederen gezongen en verhalen verteld, maar daarvan weten we erg weinig. De oudst bekende geschreven tekst in het Middelnederlands komt uit het eind van de 12e eeuw. De literatuur bestaat uit verhalen die werden verteld, liederen die werden gezongen en toneelstukken die werden opgevoerd. De teksten die bewaard zijn gebleven uit de Middeleeuwen, werden met de hand geschreven door monniken of kopiisten. Veel verhalen en liederen zijn pas veel later opgeschreven.

Opdrachten blok 2 Opdrachten blok 3 Van den vos Reynaerde Karel ende Elegast Walewein en het schaakbord Antwerps liedboek Het lied van Heer Halewijn Egidiuslied Beatrijs Lanseloet Mariken van Nieumeghen

Print Friendly, PDF & Email