Onderzoeksvragen 5 havo

Werther Nieland; De ondergang van de familie Boslowits

Aanvankelijk werd Werther Nieland niet zo gewaardeerd. Daar is, in de loop van de tijd, verandering  in gekomen. Het wordt nu vrij algemeen als Reves beste werk beschouwd. Waarom is de waardering voor dit werk zo veranderd?

Reve zegt hier zelf over: ‘Van Werther Nieland herinner ik me nog heel goed, dat ik, bij de inzending aan “de vrije bladen”, in 1949, het niet waarschijnlijk achtte dat de redaksie het zou aanvaarden. Sedertdien is het me steeds dierbaarder geworden, en ik beschouw het thans als een misschien nooit door mij te overtreffen hoogtepunt in mijn werk.’

Zoek artikelen en recensies over ‘Werther Nieland; De ondergang van de familie Boslowits’ en beschrijf het ontstaan en de ontwikkeling van dit boek. Geef aan waarom het als misschien wel het beste werk van Reve wordt beschouwd.

 

De donkere kamer van Damokles

Verschillende personages in de roman hebben verschillende wereldbeelden. Welk van deze wereldbeelden komt het meest overeen met dat van Hermans? Licht je antwoord toe.

Verklaar daarnaast dit boek tegen de achtergrond van de verzetsliteratuur die los kwam na de oorlog: hoe kijkt Hermans aan tegen Nederland als verzetsland?

‘De donkere kamer van Damokles’ wordt tot verschillende genres gerekend: oorlogsroman, psychologische roman, verzetsroman, avonturenroman, ideeënroman en thriller. Van welke genoemde genres vertoont dit boek de meeste kenmerken? Licht je antwoord toe.

Het leven is vurrukkulluk

Hoe kun je het gedrag van de jeugd in ‘Het leven is vurrukkulluk’ verklaren?

Het beeld van een aantal jongeren dat in dit boek wordt geschetst, kun je op verschillende manieren interpreteren. Verklaar het gedrag van de personages aan de hand van de maatschappelijke en culturele achtergrond en de Amsterdamse jeugdcultuur die in die tijd ontstond. Ga ook in op de relatie van de auteur tot deze bewegingen en zijn personages.

Turks fruit

Wat zegt de rol van seks in ‘Turks fruit’ over het (wereld)beeld van Jan Wolkers?

In ‘Turks fruit’ speelt seks een belangrijke rol. Dit hangt nauw samen met de maatschappelijke ontwikkelingen in de tijd van verschijning, maar ook met de ideeën van Wolkers. Leg uit wat de samenhang is tussen de roman en de maatschappelijke ontwikkelingen, hoe je Wolkers’ ideeën erin terugziet en waarom ‘Turks fruit’ eigenlijk helemaal geen boek is over seks.

Twee vrouwen

Welke parallel is er tussen het toneelstuk Orpheus’ vriend en het verhaal van Laura en Sylvia? Betrek hierbij de mythe van Orpheus en Euridice.

Een belangrijk kenmerk van het werk van Mulisch is dat hij veelvuldig verwijst naar thema’s uit de Griekse mythologie. Dit komt ook terug in ‘Twee vrouwen’: er is een duidelijke parallel zichtbaar met de mythe van Orpheus en Euridice. Zoek eerst uit wat de mythe van Orpheus en Euridice precies inhoudt en geef vervolgens, door een kritische lezing van het boek en met behulp van artikelen, een antwoord op de onderzoeksvraag.

Het hemelse gerecht

Hoe zie je de invloed van ‘Alice in Wonderland’ van Lewis Carroll terug in ‘Het hemelse gerecht’? Leg uit dat er zowel een relatie is met het feminisme, als met de gothic novel.

Zoek uit wat de relatie is tussen feminisme en (de Nederlandse) literatuur. Hoe verhoudt het werk van Dorrestein zich tot dat van andere feministische auteurs? En wat hebben de gothic novel en ‘Alice in Wonderland’ met feminisme te maken?

Blauwe maandagen

Wat zijn de denkbeelden van Grunberg over literatuur en hoe vind je die denkbeelden terug in ‘Blauwe maandagen’?

Zoek artikelen waarin Grunberg zijn ideeën geeft over literatuur. Zet die denkbeelden op een rijtje en geef ook aan waarom ze regelmatig afwijken van de denkbeelden van andere schrijvers. Geef duidelijke voorbeelden van die denkbeelden uit ‘Blauwe maandagen’.

Print Friendly