Onderzoeksopdracht 5 havo

Waar moet je aan denken bij het uitvoeren van jullie onderzoek met de leesgroep? Welke stappen moet je zetten? Neem samen de volgende punten door.

Maak een onderzoeksplan

 • Verken de onderzoeksvraag en de toelichting: wat betekenen woorden en zinnen? Wat wordt er nu eigenlijk gevraagd? Begrijp je alles wat in de toelichting staat?
 • Bedenk deelvragen bij de onderzoeksvraag: wat moet je eerst uitzoeken voordat je de onderzoeksvraag kunt beantwoorden? Begin je vragen met ‘hoe’ of ‘w-vragen’ (welke, waarom, wie, enzovoort).
 • Maak afspraken met de groep:
   • Wanneer zijn er klassikale momenten? Wanneer spreken jullie af buiten de klassikale momenten?
   • Wat moet iedereen bij zich hebben op die momenten? Wat moet er af zijn?
   • Wie voert welke taken uit? Hoe houden jullie elkaar op de hoogte van vorderingen?
   • Waar hebben jullie extra hulp bij nodig? Van wie? Wanneer kan dat?

Wat krijg je van de docent?

 • De onderzoeksvraag.
 • Het boek dat je moet lezen: dit boek leen je en lever je aan het eind van de lessenserie weer in.
 • Een of twee secundaire bronnen: teksten over jullie boek of auteur.

Wat moet je zelf nog zoeken?

 • Zoek aanvullende secundaire bronnen, kijk bijvoorbeeld in het Kritisch Literatuur Lexicon of in het Lexicon van Literaire Werken.
 • Een aantal nuttig internetbronnen zijn www.literatuurgeschiedenis.nl en www.lezenvoordelijst.nl.
 • Je mag ook gebruik maken van beeldmateriaal, kijk daarvoor bijvoorbeeld op Uitzending Gemist. Nuttige bronnen zijn Literatuurgeschiedenis 20e eeuw (van SchoolTV); boekenprogramma’s als VPRO Boeken, Benali Boekt of Hier is Adriaan van Dis; documentaireprogramma’s als Andere Tijden; interviews met auteurs in actualiteitenprogramma’s.

Eisen voor het onderzoek

 • Ga uit van ongeveer 15 pagina’s secundaire literatuur (in overleg met docent).
 • Bij de presentatie leveren jullie met de groep een mapje in met:
  • Het onderzoeksplan
  • De artikelen die jullie hebben gelezen (of bronverwijzingen naar filmpjes)
  • De presentatie (uitdraai van de Prezi of PowerPoint)
  • Evaluatie op basis van het evaluatieformulier dat je van de docent krijgt
Print Friendly