Literatuurpresentatie 5 havo

De presentatie dient voor de rest van de klas als informatiebron voor het SE. Zorg dus dat de uitleg en toelichting duidelijk is en dat je vragen van de klas kunt beantwoorden. De presentaties worden uitgevoerd in week 7 en 8.

Eisen inhoud

De presentatie moet inhoudelijk aan de onderstaande eisen voldoen. Je zult merken dat sommige punten bij jullie boek overlappen, daarom hoef je je niet strikt aan deze volgorde te houden.

 1. Jullie vertellen heel kort waar het boek over gaat.
 2. Jullie geven informatie over de auteur die nodig is om het boek en de plaatsing in de historische context te verduidelijken. (Komt het wereldbeeld van de auteur duidelijk terug in het boek? Is de thematiek van de auteur te relateren aan diens leven? Heeft de auteur een rol gespeeld in een culturele of maatschappelijke beweging? etc.)
 3. Jullie geven de interpretatie van het boek: wat is de betekenis? (Kijk naar titelverklaring, motieven, thematiek, motto, personages, stijl.)
 4. Jullie leggen uit wat het verband is tussen het boek en de auteur en de historische context. Hiervoor is het vaak zinvol om je te verdiepen in de ontvangst van de roman (hoe werd/wordt er op gereageerd).
 5. Jullie presenteren de resultaten van het onderzoek en leggen uit hoe jullie tot die resultaten gekomen zijn. Geef bij de beantwoording duidelijk aan welke bronnen jullie gebruikt hebben.

Eisen vorm

De presentatie moet voldoen aan de onderstaande formele eisen:

 • De presentatie duurt 20 minuten.
 • Alle groepsleden spelen een rol in de presentatie.
 • Jullie gebruiken goed gekozen fragmenten uit het boek om de uitleg toe te lichten.
 • Jullie gebruiken een PowerPoint of Prezi:
  • Fragmenten zijn voor de klas mee te lezen.
  • Er staat niet teveel tekst op een dia.
 • Jullie gebruiken een kort beeld- of geluidsfragment (maximaal 3 minuten) dat de presentatie inhoudelijk ondersteunt.
 • Jullie betrekken het publiek actief bij de presentatie.
Print Friendly