Leesclubjes 5 havo

In 5 havo ga je je bezighouden met de recente Nederlandse literatuurgeschiedenis. Je leest met een groepje een boek van een belangrijke Nederlandse auteur en gaat daarna samen een onderzoekje doen naar de auteur van het boek, het belang van het boek en de relatie van boek en auteur tot de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.

Doel

Aan het eind van de lessenserie ken je een aantal belangrijke auteurs en boeken uit de Nederlandse literatuur en kun je uitleggen wat het belang van deze werken is in relatie tot de historische context.

Werkwijze

De leesgroepen hebben elk een ander boek van een andere auteur. Je leest het boek, bespreekt het in de leesgroep en doet onderzoek aan de hand van de onderzoeksvraag die jullie krijgen. Van de docent krijg je een aantal bronnen die je gebruikt voor het onderzoek, maar jullie zoeken zelf ook aanvullende bronnen. Jullie presenteren de resultaten van het onderzoek aan de klas.

Lessen

Je hebt in de lessen Nederlands regelmatig tijd om met de leesgroep bij elkaar te gaan zitten om te overleggen en om afspraken te maken. Daarnaast krijg je een aantal lessen over de Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis na de Tweede Wereldoorlog.
In de presentatie over het boek verduidelijk je met de leesgroep het verband tussen boek en auteur en de literatuur- en cultuurgeschiedenis. Je zult zien dat er veel verbanden zijn te leggen die meer duidelijkheid geven over de boeken en de auteurs die worden gepresenteerd, maar ook over andere boeken die je hebt gelezen.

SE Literatuur

De presentatie wordt beoordeeld met een cijfer. De hele groep krijgt hetzelfde cijfer, tenzij er duidelijke aanwijzingen zijn dat er onderscheid moet worden gemaakt. Het cijfer voor de presentatie is 50% van het cijfer voor het SE literatuur (SE7).
De andere helft van het SE-cijfer bestaat uit het cijfer voor het schriftelijke deel van het SE Literatuur in de deelschoolmiddag. Dit deel gaat over de literatuurlessen en presentaties en dus niet specifiek over het boek dat je met de leesgroep hebt gelezen.

Print Friendly